12. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI

12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEDAM) tarafından 03-05 Ekim 2019 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecektir. Türkçenin eğitimi-öğretimi kapsamında belirtilen konularda hazırlanacak kuramsal ve uygulamalı çalışmaları içeren özgün içerikli sunularınızı beklemekteyiz.

Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Kamil İŞERİ